Informacja o unieważnieniu postępowań w sprawie wyłonienia specjalistów

Powiększ obraz

 Informacja o  unieważnieniu postępowań    w sprawie wyłonienia specjalistów:

  1. Doradcę zawodowego
  2. Pracownika socjalnego
  3. Psychologa

W związku z realizacją projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia”  nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, 

informujemy o  unieważnieniu   postępowań  w sprawie zapytań ofertowych na  świadczenie usług  doradztwa zawodowego, pracownika socjalnego,  psychologa.

Powodem powyższej decyzji jest nasilająca się pandemia COVID 19,  w związku z tym, brak możliwości rekrutacji uczestników projektu zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu.

                                                                                                     Bożena Pawłowicz

                                                                                                     Koordynator Projektu          

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *