Jesteś tutaj:

Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia”

Czytaj więcej o: Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia”

Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia” realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne

Działania nr 9.1 Aktywna integracja

Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:

Czytaj więcej „Rusza rekrutacja do projektu „CIS przepustką do godnego życia””

Do góry