Jesteś tutaj:

NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTOR ZAWODU

PREZES FUNDACJI im. Św. KRZYSZTOFA we LWÓWKU ŚLĄSKIM

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTOR ZAWODU W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE LWÓWKU ŚLĄSKI W ramach projektu pn. „CIS przepustką do godnego życia” nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0014/19-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Do góry