Jesteś tutaj:

Projekt „Zaczarowana Komnata”

Czytaj więcej o: Projekt „Zaczarowana Komnata”

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.,,Sala wielofunkcyjna „Zaczarowana Komnata” w Lwówku Śląskim” mająca na cel uzwiększenie przychodów firmy przy jednoczesnym zastosowaniu nowatorskich rozwiązań mających na celu ochrony środowiska i klimatu, co pozwoli na zatrudnienie kolejnych pracowników, umocnienie pozycji firmy w regionie, rozszerzenie działalności w innych obszarach. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal nego kierowanego przez społecznośćProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do góry