Jesteś tutaj:

Dotacja Fundacji im. Stefana Batorego we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji

Prowadzenie ośrodka we Lwówku Śląskim w okresie od 1 listopada 2023 do 31 marca 2024 roku zostało wsparte dotacją w wysokości 199 000 zł ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Biura ds. Ludności i Migracji USA, otrzymaną w konkursie organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM).

Fundacja im św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim nieprzerwanie od momentu agresji Rosji na Ukrainę prowadzi ośrodek zakwaterowania, udzielając schronienia i pomocy uchodźczyniom
i uchodźcom z Ukrainy, prowadzi działania na rzecz ich adaptacji i integracji w środowisku lokalnym.

Projekt „Zaczarowana Komnata”

Czytaj więcej o: Projekt „Zaczarowana Komnata”

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.,,Sala wielofunkcyjna „Zaczarowana Komnata” w Lwówku Śląskim” mająca na cel uzwiększenie przychodów firmy przy jednoczesnym zastosowaniu nowatorskich rozwiązań mających na celu ochrony środowiska i klimatu, co pozwoli na zatrudnienie kolejnych pracowników, umocnienie pozycji firmy w regionie, rozszerzenie działalności w innych obszarach. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal nego kierowanego przez społecznośćProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do góry