Efekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne w budynkach Fundacji im. św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim.

W ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie  zużycia energii w budownictwie” zawarto umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji oraz pożyczki na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Fundacji im. św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim”. W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się m.in. termomodernizację budynków o łącznej pow. użytkowej 4.144 m2. Całkowita kwota dofinansowania w ramach projektu to 5.704.290,00 zł, z czego w formie dotacji 5.419.076,00 zł. oraz w formie pożyczki 285.214,00 zł.

Dzięki redukcji emisji szkodliwych gazów i pyłów poprawi się jakość powietrza atmosferycznego. Działania te spowodują zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i redukcję emisji CO2, co przyniesie długotrwałe efekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Ponadto efektami projektu będzie także zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków oraz poprawa jakości warunków pobytu i komfortu użytkowania pomieszczeń w budynkach.

Inicjatywa ta, nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie krajowe Nagrodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki otrzymanemu wsparciu,  środki będą mogły być przeznaczone na w/w inwestycję proekologiczną.

Zgodnie z założeniami projektu należy osiągnąć dwa rodzaje efektów, są to efekt ekologiczny oraz efekt rzeczowy. Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach. Planowany do osiągnięcia efekt rzeczowy to: montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 135 kWp, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, termomodernizacja (cieplenie) ścian zewnętrznych, posadzek oraz poddaszy. W budynkach Fundacji zostanie zastosowany również system zarządzania energią (BMS), dotychczasowe źródła energii na paliwo stałe zostaną zmienione na źródła energii opalane gazem lub pompami ciepła, a także zostanie dokonana modernizacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dzięki redukcji emisji szkodliwych gazów i pyłów poprawi się jakość powietrza atmosferycznego. Działania te spowodują zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i redukcję emisji CO2, co przyniesie długotrwałe efekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Ponadto efektami projektu będzie także zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków oraz poprawa jakości warunków pobytu i komfortu użytkowania pomieszczeń w budynkach.