„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

Powiększ obraz

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu
realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.:
„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”
realizowanego w ramach:
Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne
Działania nr 9.1 Aktywna integracja
Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.
Cel projektu:
Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie
Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim,
oraz realizacja
programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.
Całkowita wartość projektu – 873 528,75 zł
Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł


W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z
indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki
reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:
Aktywizacja społeczna w formie:
– Grupowych zajęć motywująco-integrujących;
– Warsztaty kompetencji społecznych;
– Udziału w wydarzeniach o charakterze rekreacyjno-kulturalnym.
Aktywizacja zawodowa
– Indywidualne doradztwo zawodowe
– Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji:

 • Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 • Kurs profesjonalnego sprzątania;
 • Kurs ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych;
 • Kurs pracownika budowlanego;
 • Kurs opiekuna dzieci do lat 3;
 • Kurs florystyczny;
 • Kurs kucharski I st.;
 • Kurs przemysłowego spawania tworzyw sztucznych.
  Udział w projekcie jest bezpłatny, Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w ramach projektu zapewnia:
 • opiekę nad dziećmi,
 • zwrot kosztów dojazdu lub organizację dowozu na zajęcia,
 • catering podczas warsztatów i szkoleń,
 • codzienne obiady,
 • świadczenie integracyjne.
  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
  – osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Lwóweckiego
  – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
  Preferowani kandydaci:
  – osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  – Osoby niepełnosprawne
  – osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem Projektu przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, telefon: 604 578 778, 608 657 214
  lub z biurem Partnera Projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu, Ubocze 300, tel. 605 898 971.


  Koordynator Projektu
  Bożena Pawłowicz

  Prezes Fundacji im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim
  ks. dr Krzysztof Kiełbowicz

Jedna myśl na temat “„CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *